kropp själ OCH ANDE i BALANS — klangTERAPI

Benedikta NRGi

KLANGTERAPI - TOTAL AVSLAPPNING GENOM TON OCH VIBRATION
(800:- 1 tim)

Klangterapi handlar om "massage" genom toner och vibrationer från de speciella 12 metalliska klangskålar som Peter Hess utvecklade på 1980 talet. Peter Hess kom, genom sina resor till Nepal och Indien, i kontakt med klangerna och upptäckte genom mångåriga studier resonansens verkan på allt levande.

I en behandling placerar jag de olika skålarna på din kropp och slår mjukt an dem så de försätts i en ton och vibration vilket gör att din kropp svarar an och kan gå in i en total avslappning.

Varje behandling är unik och upplevelsen därför individuell, men det man framförallt kan konstatera är att klangerna försätter oss i en harmoni med vår egen vibration och ger oss den avslappning vi behöver.

Genom klangen och vibrationen från skålarna når vi in till urtonerna av oss själva och får därmed en starkare kroppsmedvetenhet. Eftersom vi  består av 80% vatten är det inte så konstigt att klangen enkelt går genom hela kroppen, precis som det blir ringar på vattnet när   vi nuddar en stilla vattenyta.

Klangterapi
• tilltalar kropp, själ och ande
• framkallar djup avslappning
• stärker människans urförtroende
• understödjer och förbättrar kroppsmedvetenheten
• underlättar att släppa gamla mönster och blockeringar    
      
Något som är viktigt att komma ihåg är att varje människa bär ansvar för sig själv och sin utveckling och hälsa.

När du väljer att göra en klangterapi hos mig har du valt att börja förändra och klangen kan vara en väg till din förändring. Efter en behandling kan du känna dig väldigt lugn och harmonisk, men du kan också få en reaktion när kroppen släpper gamla smärtor och mönster. Detta är helt naturligt och precis som det ska och har du funderingar och frågor runt dina reaktioner tar du kontakt med mig.

För att du ska få ut det mest ultimata av klangterapin är det bra att räkna med tre sessioner inom en treveckorsperiod...

Områden där klangmassage används:
• Sjukgymnastik och massage
• Rehabilitering
• Skolor och förskolor
• Äldreomsorg
• Arbete med funktionshindrade
 

KLANGMEDITATION I GRUPP
I klangmeditation får du  en fantastisk avslappning som kan leda till de inre upplevelser som just du är i behov av för att öppna ditt intuitiva centrum. I den mediala cirkeln använder jag mig av klangmeditation som ett verktyg för att lära oss att stanna upp och vara i tonen och följa den in i kroppen, men också hur tonen för ut de energier som vi inte längre behöver och att släppa den begränsande tanken. Jag använder också klangmeditation i enskilda möten, men den starkaste effekten av ton och vibration i rummet har jag ändå märkt i gruppen. Min känsla är att gruppen förstärker ton och vibration från skålarna med sin egen ton och vibration.

Om mig

Behandlingar

Kurser

Reiki

Regression
Suggession

Frekvensterapi

Shamansk healing

Samtal med djur

Mediala samtal

Andevärld och rening

Tillbaka

Kontakt