Regression- och suggessionsterapi 
Benedikta NRGi

REGRESSIONSTERAPI

En tidigare livsession börjar med att jag försätter dig i ett avslappnat tillstånd, därefter vägleder jag dig fram till olika minnen i ditt nuvarande liv. Det blir lätt för dig eftersom du ofta berättar om gamla minnen om lärare, arbetsgivare, kollegor, skolan, barndomen osv. Därefter kommer du att färdas bakåt i tiden från dessa minnen genom födelsen till minnen innan födelsen och till ett tidigare liv som du levt.

Vi arkiverar alla minnen från tidigare liv, därför är det enkelt att ta kontakt med dem på det här meditativa planet som du hamnar på under avslappningen. Vi människor arkiverar dessa minnen på tre olika sätt.

1. Ca 70% är, vad man kallar primärt, visuella.
2. Den andra gruppen hör, får information från sitt inre öra.
3. Den tredje gruppen är mer känslo-orienterade.

När du tillåter berättelsen att berätta sig själv genom dig kommer du att uppleva ett flöde av information från det förflutna som kommer att fascinera dig.

När du börjar återge vad du ser, hör eller känner, så kommer jag att vägleda dig till viktiga minnen och efteråt kommer jag att hjälpa dig att tolka det som behöver tolkas, och jag kommer att hjälpa dig att förstå och uppskatta den skatt som ditt undermedvetna givit dig. Lita på att ditt undermedvetna ger dig de minnen du behöver. Det hela handlar egentligen bara om att du visar respekt och tillit till dig själv.


SUGGESSIONSTERAPI

I suggessionsterapi får du hjälp med att släppa taget om fobier, gamla mönster som hindrar dig, olika former av begär, sömnsvårigheter, viktminskning osv....!

Jag försätter dig i ett djupt meditationstillstånd där du är mottaglig för att förändra ditt sätt att tänka, där du får  en större förståelse för hur dina tankar har styrt dig i en destruktiv riktning och hur du istället kan få tillit och trygghet till dig själv när förändringen är ett faktum.

 
Om mig

Behandlingar

Kurser

Reiki

Klangmassage

Frekvensterapi

Samtal med djur

Mediala samtal

Andevärld och rening

Tillbaka

Kontakt