REsanprocessen av brandon bay


Benedikta NRGi

RESANPROCESSEN

När du väljer att boka en Resanprocess har du bestämt dig för att göra en förändring i ditt liv!
I Resan guidar jag dig genom dina känslomässiga hinder in till din källa, den delen av dig där
allt är självklart, där du har tillit till din egen kraft och där du har alla svar!

Det som är viktigt att förstå med resanprocessen är att ju djupare du kan gå in i dina känslor ju
djupare kommer du också in i din källa!

Den här formen av terapi gör man ofta i två steg, först den Emotionella Resan in till din källa, sedan (efter några veckor) den Fysiska Resan, om du har ett fysiskt problem som är relaterat
till någon känsla eller upplevelse!

Som de flesta vet är det många av våra sjukdomar som är relaterade till någon form av känslomässig blockering, därför är denna form av terapi fantastisk i sin förlåtande form och i sitt sätt att föra helheten in i din framtid...
Om mig

Behandlingar

Kurser

Reiki

Klangmassage

Regression
Suggession

Frekvensterapi

Samtal med djur

Mediala samtal

Andevärld och rening

Tillbaka

Kontakt