Mediala samtal
Benedikta NRGi

MEDIALA SAMTAL

I ett medialt samtal hjälper jag dig att komma i kontakt med ditt eget inre jag,  den delen av dig som på ett intuitivt och tillitsfullt sätt har alla de svar du behöver för att kunna komma ur de blockeringar och mönster som hindrar dig i din utveckling.

Genom vårt samtal skapar vi ringar på vattnet, när jag ställer frågor får du de verktyg du
behöver för att fortsätta ditt helande även när du kommer hem.
Om mig

Behandlingar

Kurser

Reiki

Klangmassage

Regression
Suggession

Frekvensterapi

Samtal med djur

Andevärld och rening

Tillbaka

Kontakt